Головна
Про садочок
Дитяча сторінка
Наш
колектив
Новини
Контакти
Гостьова сторінка
Батьківська сторінка
Методична скринька
ФотогалереяКорисні посилання


  

     

Відділ освіти Березанської РДА

КОБЛІВСЬКИЙ ЯСЛА - САДОК "СОНЕЧКО"

Ми раді вітати Вас на сторінці нашого дитячого садочка!

      В закладі функціонує 6 груп. Відвідує садочок 144 дитини.  

  Атмосферу радості, доброзичливості створює дружний колектив працівників. 

Очолює колектив директор – Кисіль Тетяна Назарівна.

                             Для роботи з дітьми створені комфортні групові, спальні, санітарні кімнати, роздягальні.                                                 

Діти – це наші мрії, наша надія, наша радість. А кожна дитина – особливий світ, і пізнати його може той, хто разом з малюком

долучатиметься до його радощів, успіхів, тривог, хто розумітиме його самого. Саме тому основний критерій навчально -

виховної роботи колективу садочку: краще те,що краще для дитини, а не те, що зручно для дорослих.

 Наш сайт в першу чергу адресований тим, хто зацікавлений у гармонійному та всебічному розвитку дитини.

На нашому сайті.

Інформація про ЗДО 

Останні новини з життя ЗДО

Поради спеціалістів  


Сподіваємось, що сайт буде корисний для всіх!!!

                 З повагою колектив закладу дошкільної освіти  "Сонечко".


СТАТУТ

КОБЛІВСЬКОГО

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЗДО) «СОНЕЧКО»

КОБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Заклад дошкільної освіти «Сонечко» с. Коблеве створене на підставі рішення Коблівської сільської ради від 15 квітня 1986 р. №57

1.2 Юридична адреса закладу дошкільної освіти :  57453, Миколаївська область, Березанський район,  с. Коблеве, вул. Степова 7         Засновник  закладу дошкільної освіти – Коблівська сільська рада.

Засновник здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально – технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівнтцтво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативно- правовими актами, власним статутом.

1.5. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.6. Головною метою закладу дошкільної освіти  є забезпечення  реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством , Положенням та даним Статутом.

1.9. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

-         реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільнуосвіту»

-         забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-         дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази.

1.10.Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені  між ними.

 

II КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 2.1. Заклад дошкільної освіти розрахований на 160 місць.

 2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

 2.3. У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку.

2.4. Заклад дошкільної освіти має групи з денним режимом перебування дітей (12 год.)

2.5 .Наповнюваність груп дітьми становить:

       - для дітей віком від 1,5 до 3-х  - 15 осіб;

       - для дітей віком від 3-х до 6 (7) років – до 20 осіб;

       - різновікові – до 15 осіб;

       - інклюзивні – до 15 осіб, з них – 1-3 дитини з особливими  

         освітніми потребами;

       - в оздоровчий період – до 15 осіб.

   

2.6. Для зарахування  дитини у заклад дошкільної освіти необхідно пред’явити :

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження дитини;

- документи для встановлення батьківської плати;

- заява від батьків про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти.

2.7 За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти державної та комунальної форм власності у разі її хвороби та карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоровя дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладу дошкільної освіти цього типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2 – х  місяців.  

 

III  РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Заклад дошкільної освіти працює за пятиденним робочим тижнем протягом 12 годин

Вихідні дні – субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти – з 7.00 – 19.00

 

        IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗДО

 

4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План   роботи  закладу дошкільної освіти  затверджується керівником закладу.

4.4. У закладі дошкільної освіти (групі) визначена українська  мова навчання і виховання дітей.

4.5. Освітній процес   у     закладі здійснюється за державними  програмами .

4.6. Заклад дошкільної освіти організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:

 -художньо-естетичний;

-фізкультурно-оздоровчий, музичний;

- гуманістиний.                          

 

                           V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

5.1. Харчування проводиться згідно норм харчування дітей в закладі дошкільної освіти.

5.2. У  закладі дошкільної освіти  встановлено триразове харчування ( під час оздоровчого періоду – чотириразове).

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу дошкільної освіти.

 

               VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗДО

 

6.1. Медичне   обслуговування   дітей   закладу дошкільної освіти здійснюється органом охорони здоров'я КЗ «Березанський РЛ ПМСД» .на безоплатній основі.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є : здобувачі освіти, директор, педагогічні  працівники, батьки здобувачів освіти, фізичні особи, які проводять освітню діяльність, інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

7.2. За   успіхи   у   роботі   встановлюються   такі   форми матеріального та морального заохочення: премії  учасникам освітнього процесу, грошові винагороди, подяки.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

-захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

-звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-брати участь в покращенні організації освітнього  процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

-відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

-своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти  у встановленому порядку;

-своєчасно повідомляти  заклад дошкільної освіти про можливість відсутності, або хвороби дитини;

-стежити за станом здоров'я дитини;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

-на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

-на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

-проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

-на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-на захист професійної честі та власної гідності;

-інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

-виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

-дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

-виконувати накази та розпорядження керівництва;

-інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу дошкільної освіти  керівником (директором).

7.10. Працівники закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники  закладу дошкільної освіти  у  відповідності  до статті   26   Закону  України  «Про  забезпечення  санітарного  та епідемічного благополуччя   населення»  проходять періодичні безоплатні  медичні  огляди  два рази на рік в  комунальному закладі «Южненська міська лікарня».

7.12. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору,  або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

          VIII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

8.1. Управління   закладом дошкільної освіти  здійснюється   його засновником  та відділом КТОМ ОЗ Коблівської сільської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його керівник (директор), який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом управління освіти з дотриманням чинного законодавства.

Керівник закладу:

-відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

-діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

-приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу;

-видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-затверджує штатний розклад за погодженням із засновником закладу дошкільної освіти

-контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

-забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

-підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

-організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники,  педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки,  або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є керівник (директор) закладу.

Педагогічна рада закладу:

-розглядає питання освітнього  процесу в закладі та приймає відповідні рішення;

-організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

-приймають Статут, зміни і доповнення;

-обирають раду закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

-заслуховують звіт керівника закладу, голови ради  закладу дошкільної освіти  з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

-затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку  закладу дошкільної освіти.

8.5. У період між загальними зборами діє рада  закладу дошкільної освіти. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин її членів ( працівники закладу дошкільної освіти,батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально – технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної  просвіти батьків.

8.6. У  закладі дошкільної освіти  може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, освітніх закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи  закладу дошкільної освіти.

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

-співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, освітніми  закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у  закладі;

-сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази закладу;

-сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу;

-сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників освітнього процесу;

-організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу;

-стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

-всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та закладом дошкільної освіти;

-сприяння соціально-правовому  захисту учасників освітнього процесу.

 

               IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1.Відповідно до рішення Коблівської сільської ради №30, від 09.04.1992 року, Коблівському закладу дошкільної освіти «Сонечко» передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання,  спортивний та ігрові майданчики

9.2. Майно закладу перебуває у комунальній власності  Коблівської сільської ради  і закріплено  за закладом на праві оперативного управління. Органом управління майна закладу є Засновник -  Коблівська сільська рада. Будь – які дії щодо майна закладу (відчуження, передача в оренду, списання і т.д.), у тому числі укладення будь – яких правочинів щодо майна (інвестиційний договір, іпотечний договір, договір застави і т.д.), на підставі яких виникають права та обов’язки, заклад дошкільної освіти  здійснює відповідно до рішень Засновника.                   

9.3. Заклад відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.4. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов'язкового обладнання освітнього закладу, у тому числі корекційного, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.                                                                                                   

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДО 

10.1. Джерелами фінансування закладу є кошти:

-засновника;

-відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

-батьків або осіб, які їх замінюють;

-добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

10.2. Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником(и) має право:

-придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

-здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність  (форма № 85-К) про діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства.

10.4.  Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в   закладі       визначається    законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються  заклади. За   рішенням   засновника   закладу   бухгалтерський   облік здійснює  централізована  бухгалтерія Коблівської  сільської ради. 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗДО 

11.1 Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу дошкільної освіти  здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

 11.2. Основною формою оцінювання якості освітньої діяльності  закладу є державний аудит, що проводиться один раз на десять років,  у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади - відділом КТОМ ОЗ Коблівської сільської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з освітнім процесом, встановлюється засновником відповідно до чинного законодавства України.Besucherzahler male order brides russia
счетчик посещений

Created by: Oleg Bojik